اپلیکیشن حکیم

اپليکيشن کاربران قويترين اپليکيشيني که براي خدمات درماني و غذايي و عطاري و ... مي توانيد داشته باشيد.
همراه شماييم :

از شروع علائم بيماري و ويزيت اوليه تا پايان و بهبودي کامل همراه شما خواهيم بود
از ثبت سفارش از فروشندگان مواد غذايي تا تحويل محصول همراه شما خواهيم بود
از ثبت سفارش از عطاري ها تا تحويل سالم محصول همراه شما خواهيم بود
و...
سرويس هاي اپليکيشن به تفسير :
طبيب ، عطاري ، غذاي سالم ، دانستني ها ، دستور پخت ، حکيم تي وي ، پرسش و پاسخ ، پرونده هاي پزشکي ، يادآور دارو ، ساخت و ويرايش پروفايل کاربري ، علاقه مندي ها ، اعتبار و حسابداري ، سفارشات ، نوبت ها ، باشگاه مشتريان و...

دانستنی‌ها

دانستنی‌ها

دستور پخت

دستور پخت

حکیم تی‌وی

حکیم تی‌وی

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

پرونده پزشکی

پرونده پزشکی

غذای سالم

 

 

اپليکيشن غذاي سالم جامع ترين اپليکيشن مورد نياز براي فروشندگان عزيز

با قابليت و دسترسي ثبت دقيق و کامل و انحصاري فروشگاه خود با تمامي مشخصات و آدرس و تلفن و محصولات و لوگو سازماني خود و ...

شامل سرويس هايي نظير :

مديريت محصولات : شامل افزودن ، حذف و ويرايش

ساخت پروفايل اختصاصي فروشنده

اعتبار و حسابداري

سفارشات و پيگيري آنها

تنظيم بازه ساعت کاري

پيام رسان

ارسال مطلب

نظرات

گفت و گو و تالار ها

پشتيباني

عطاری

 

اپليکيشن عطاري جامع ترين اپليکيشن مورد نياز براي عطاران عزيز

با قابليت و دسترسي ثبت دقيق و کامل و انحصاري عطاري خود با تمامي مشخصات

و آدرس و تلفن و محصولات و لوگو سازماني خود و ...

شامل سرويس هايي نظير :

مديريت محصولات : شامل افزودن ، حذف و ويرايش

ساخت پروفايل اختصاصي فروشنده

اعتبار و حسابداري

سفارشات و پيگيري آنها

تنظيم بازه ساعت کاري

پيام رسان

ارسال مطلب

نظرات

گفت و گو و تالار ها

پشتيباني

طبیب

 

 

اپليکيشن طبيب بزرگترين اپليکيشن اختصاصي پزشکان با جامعه آماري بسيار بالا

از نقاط مختلف شامل سرويس هايي نظير :

درخواست نوبت دهي و ويزيت

ساخت پروفايل اختصاصي طبيب

اعتبار و حسابداري

مديريت و پيگيري و لغو ويزيت ها

پيام رسان ارسال مطلب

نظرات

گفت و گو و تالار ها

پشتيباني 

ثبت پزشک

ثبت عطاری

ثبت غذای سالم