سوالات متداول

FAQ

در صفحه ی اصلی گزینه ی پیام ها را کلیک کرده و پیام های از سوی سیستم و زمان ارسال آن ها مشاهده کنید.
در سمت راست بالای صفحه اصلی، گزینه ی منو را انتخاب کرده و از آنجا گزینه ی مدیریت ویزیت ها را کلیک کنید. در این قسمت هم بازه های کاری و هم هزینه و نوع ویزیت های خود را مدیریت کنید. لینک راهنما : https://hekmatdan.ir/pages/help/doctor
در صفحه ی اصلی، قسمت گپ و گفت و گو ها را باز کرده و موضوع مورد نظر خود را از دسته بندی های موجود انتخاب کنید. لینک راهنما : https://hekmatdan.ir/pages/help/doctor
در صفحه ی اصلی (همچنین منوی وضعیت) ، گزینه ی مشاهده اطلاعات را انتخاب کنید و اطلاعات را ویرایش کنید. لینک راهنما : https://hekmatdan.ir/pages/help/doctor
گزینه ی ویزیت جدید در صفحه ی اصلی را انتخاب کنید. در دسته بندی های بالا، ویزیت های فعال و ویزیت های قبلی قابل مشاهده است. لینک راهنما : https://hekmatdan.ir/pages/help/doctor
در صفحه ی اصلی ، بر روی گزینه ی ارسال مطلب کلیک کرده و نوع پست مورد نظر خود را انتخاب کنید. همچنین میتوانید برای این پست عکس مشخص ، عنوان و سایر قسمت های خواسته شده را تکمیل و آپلود کنید. لینک راهنما : https://hekmatdan.ir/pages/help/doctor